Imprint

Beiersdorf d.o.o.
Centar 2000
Radnička cesta 37 A
10 000 Zagreb

Telefon: +358 (0)1 6001 000
Fax: +358 (0)1 6001 050
Elektronički kontakt: bdfcroatia@beiersdorf.com

 

Predstavnici:
  • Mr. sc. Branko Kotarac, član upraveTrgovački sud u Zagrebu; MBS:
 080316247; MB: 1473042

Porezni identifikacijski broj:  HR57315927742