Više aktivnosti,
manje boli

Hansaplast inicijativa ”Više aktivnosti - manje boli”
želi potaknuti ljude na više kretanja - jer kondicija i bavljenje
fizičkim aktivnostima smanjuju mogućnost pojave bolesti i boli